Den 24. Januar ass zu Réimech an der „Aal Schoul“ AGO vum Cercle de Gymnastique Remich. D’Elteren sinn agelueden un deser Versammlung deel ze huelen. AGO werd um 19 auer unfänken!

Liebe Eltern, Falls Ihr Kind Mitglied wird im Cercle de Gymnastique Remich und es nicht über eine luxemburgische Identifikationsnummer /Sozialversicherungsnummer -“matricule” verfügt, welche eine ordentliche Verwaltung des Vereins, sowie vor allem die Versicherung des Kindes währed des Trainings (+Wettkämpfe), gewährleistet. Anfrage dieser Nummer bei :

Dr. Mariette Hames (Adresse: 66, rue de Trêves L – 2630 LUXEMBURG) Mailadresse: Mariette.Hames@sp.etat.lu oder registre.medico@sp.etat.lu Telefonnr.: 00352 247 83482 Sie bekommen norm. ein Formular mit Anweisungen zugeschickt 

Chers parents Dans le cas où votre enfant est devenu membre du Cercle de Gymnastique Remich et ne dispose pas de son numéro d’identification luxembourgeois /”matricule”, ce qui est indispensable pour une bonne administration du club et surtout concernant la sécurité pendant ses entraînements. Demande de cette carte auprès:

Dr. Mariette Hames (Adresse: 66, rue de Trêves L – 2630 LUXEMBURG) adresse Mail: Mariette.Hames@sp.etat.lu ou registre.medico@sp.etat.lu Telefonnr.: 00352 247 83482

AGO Versammlung den 24 Januar 2019 um 19 auer an der „Aal Schoul“ zu Réimech.

Nächst Comités Sitzung den XX Februar 2020.

Den Comité sicht nach ëmmer no Motivéiert Léit déi den Veräin ënnerstëtzen wëllen. D’Eltere sinn häerzlech dozou agelueden sech fir Aarbechtsgruppen unzemellen

Keen Training den 24 Januar 2020

Keen Training den 24. Januar

parkour@cgremich.eu

D’umeldungen sinn offline!

Eng Umeldung ass éischt ofgeschloss nodeems een de Betrag vun der Sektioun iwwerwisen huet!

NEWS

DEN CERCLE DE GYMNASTIQUE DE REMICH

Den 19. Januar 1979 war di éicht Generalversammlung, op der d’Statuten presentéiert goufen. De Veräin sollt als “Cercle de Gymnastique Remich” agedroe ginn. Zu dësem Zäitpunkt hat den Veräin 93 Memberen, di ënnerdeelt waren an
– Fillettes (6-9)
– Pupilles (9-14)
– an Dame ménagères.

Seid der Grënnung vum Cercle de Gymnastique Réimech bitt den Veräin 🧒Kanner, 🧑Jugendlechen, sou wei mäi grouss Kanner 🧔 ( 👨‍👩‍👦‍👦 Jongen a Meedercher) eng Rei flott Aktivitéiten un. Si sinn a verschidde Sektiounen (Altersgruppen) agedeelt, sou datt d’Aktivitéiten dem jeeweilegen Alter ugepasst sinn.

Mini 1

ab 4 bis 6 Joër

Seniors

ab 14 Joër

Mini 2

ab 6 bis 9 Joër

Seniors 2iéme age

Iwer 25 Joër

Parkour

Kaizen Parkour Academy ab 8 Joër

Juniors

ab 9 bis 14 Joër

Seniors 3iéme age

Firt Senioren