Cotisation 201920

Cotisatioun fir den Parkour: 200€

3ième age € 100 Minis fém. 1 6-8 J € 250 Junior fém. 1 € 250
Loisir €175 Minis fém. 2 6-8 J. € 225 Junior fém. 2 € 225
Minis 3-5 J. € 150 Minis fém. 3 6-8 J. € 225 Junior fém. 3 € 225
Sénior fém. € 250 Minis masc. € 200 Junior masc. € 200

IBAN LU71 1111 2134 5050 0000  – Bank Post (CCPLLULL).
Titulaire : Cercle de Gymnastique Remich

Wegl Sektioun + Numm + Virnumm + Matricule uginn:

Beispill: Junior fém. , Mustermann Max, jjjjmmddXXXXX